Spiffbet köper Scandibet och Turbovegas

Spiffbet köper ScandiBet och TurboVegas

Svenska företaget Spiffbet har den 11 mars förvärvat Manisol Gaming Ltd, ett företag med bas på Malta. Det innebär också ett förvärv av varumärkena Scandibet och Turbovegas. Det här köpet förväntas öka Spiffbets intäkter från casinospel med över 50 %. Målet med förvärvet är att stärka sin plats på spelmarknaden.

Kostnad för köpet

Köpskillingen på skuldfri basis beräknas uppgå till 30 miljoner kronor och innebär att Spiffbet köper upp 100 % av aktierna i Manisol. Betalningen ska ske senast den 31 maj 2021 och kan antingen ske kontant eller via nyemitterade aktier i Spiffbet. Det kommer också behövas en tilläggsköpeskilling i slutet av 2022, under förutsättning att vissa villkor för tillväxten är uppnådda. Beloppet för tillägget beräknas till maximalt sex miljoner kronor.

Vilka är Spiffbet?

Spiffbet är inte ett så välkänt namn på den svenska spelmarknaden, men de är en kraft att räkna med. Under senare tid har de varit aggressiva på köpfronten och det här förvärvet är bara ett av många. Spiffbet äger även företaget STHLM Gaming som utvecklar casinospel.

Spiffbet är börsnoterade på Nasdaq First North Growth Market och har som mål att fortsätta köpa upp företag inom spelbranschen. En anmärkningsvärd sak är att svenska Spiffbet inte har något intresse av den svenska spelmarknaden och de har inte heller någon svensk licens. I Sverige drivs dock Scandibet och Turbovegas av Bethard och deras licens. Spiffbets ambition är att bli ett av de största spelbolagen i världen, vilket är en av anledningarna till deras uppköp på marknaden.

Vilka är Manisol?

Manisols huvudägare är också svensk, Johan Styren. Han har stor erfarenhet från spelbranschen och har bland annat basat över LeoVegas Maltabaserade verksamhet i flera år. Tanken är att Styren ska vara strategisk rådgivare för Spiffbets casinoverksamheter efter förvärvet.

Johan Styren uttrycker själv glädje över att gemensamt kunna utveckla Spiffbets verksamhet på casinomarknaden. Han var med LeoVegas när de ökade från 5 till 500 anställda och har kunskap om tillväxt. Styren ser positivt på framtiden tillsammans med Spiffbet. Han menar att de två företagen kompletterar varandra samtidigt som bägge två har en god organisation med många olika kvaliteter. Det är två företag som kan utnyttja varandra styrkor och växa tillsammans.

Spiffbets VD talar ut om förvärvet

Spiffbets VD Henrik Svensson har också höga förväntningar på det kommande samarbetet. Han menar att Spiffbet nu börjar bli en aktör att räkna med i spelbranschen. Han uttrycker att företaget nu nått rätt storlek för att kunna öka sin marginal såväl som sin tillväxt. Svensson säger även att Spiffbets mål är att maximera avkastningen till aktieägarna, vilket kan ske tack vare ökad omsättning.

Spiffbet genomför också en nyemission

Samtidigt som Spiffbet gör det här förvärvet genomför de även en nyemission. Nyemissionen uppgår till 41 miljoner kronor före emissionsavgift. Det är totalt 109 500 000 aktier som kommer att emitteras. Det innebär en utspädning på upp till 32,6 %. Aktiekapitalet kommer i sin tur att öka med över 13 miljoner kronor och fler än 336 miljoner aktier är tillgängliga efter nyemissionen.